Kjøpsvilkår

Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighet

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle ordrer, såfremt ikke andre betingelser er skriftlig avtalt.   

Priser
Alle priser er oppgitt ekskl. mva og frakt. Net Supply AS kan endre priser ved endrede leverandørpriser, tollsatser, avgifter og valutakurser. Vi tar forbehold om feil i priser og spesifikasjoner. 

Bestilling
Bestilling kan gjøres via vår nettbutikk, på telefon 22 99 90 20 eller e-post post@netsupply.no.  Ordrebekreftelse med planlagt leveringsdato sendes kunde via e-post.

Leveringsbetingelser

Varene leveres ex works vårt lager og sendes med Posten/Bedriftspakke Dør-Dør eller Posten/Bedriftspakke Ekspress-Over natt. Annen leveringsmåte kan avtales.  

Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager når annet ikke er avtalt. Faktura vil bli tilsendt pr. e-post. Faktura pr. post blir belastet med et gebyr på kr. 20,- pr. faktura. Ved forsinket betaling belastes gjeldende forsinkelsesrente. I tillegg vil kunden bli belastet med et purregebyr på kr. 50,-. 

Salgspant

Net Supply AS har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt, jfr. pantelovens § 3-14 flg.. 

Garanti

Net Supply AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i henhold til produsentens garantibestemmelser. 

Reklamasjon og mangler

Ved mangler på leverte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kunden, må dette reklameres innen 8 virkedager etter varemottak. Mangler som først kan bli oppdagert etter montering eller installasjon, må reklameres straks de blir oppdaget. Net Supply AS vil etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. 

Retur

Retur av kjøpte varer kan foretas etter avtale med Net Supply AS og skjer for kjøpers regning og risiko. Varen må returneres i originalemballasje. Ved manglende eller ødelagt emballasje eller ved ikke komplette varer, vil kjøper bli belastet særskilt. Varer som ikke lagerføres eller som er spesialbestilt , tas ikke i retur uten særskilt avtale om fakturering . 

Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar kan kun omfattes av direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet fra Net Supply AS, og omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, tap av fortjeneste ved videresalg eller andre former for konsekvenstap. Ansvaret er uansett begrenset oppad til den leverte varens verdi.   

Tvister

Tvister under denne avtalen skal såvidt mulig løses av partene ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører fram, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk lov ved de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting.